Niepubliczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "PRO VOBIS"
Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

NIP: 5922278864   Regon: 221769821

 

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka

"WŚRÓD RÓWNYCH"

Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

NIP: 5922278864   Regon: 384515956

KRS: 0000806389

 

Szanowni Państwo

Mając na celu zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i psychoedukacji, niosąc pomoc w zapewnieniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym dążąc do wyrównania szans edukacyjnych uczniów potrzebujących wsparcia, a także mając na celu najwyższą wartość, jaką jest dobro dziecka, powołana została Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim, świadcząca usługi diagnostyczne, terapeutyczne oraz konsultacyjne na rzecz dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

Zadania Poradni

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 
Poradnia prowadzi diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami, a ponadto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Poradnia wspomaga inne placówki oświatowe w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Do zadań Poradni należy w szczególności:
diagnoza i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz inne w zakresie możliwości Poradni oraz zapotrzebowania ze strony dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli;
udzielanie pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w nauce oraz pomocy merytorycznej  i prawno-organizacyjnej rodzicom i nauczycielom tych dzieci;
diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami;
rozpowszechnianie wśród rodziców, nauczycieli i dzieci wiedzy na temat dysleksji i innych problemów szkolnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi,
pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, działalność edukacyjną, doradztwo, mediację, działalność profilaktyczną i informacyjną.
Zadania, o których mowa w ust. 4, Poradnia realizuje we współpracy z rodzicami, nauczycielami przedszkoli, szkół lub innych placówek oświatowych, pracownikami Poradni oraz innymi poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi instytucjami.
Efektem działań statutowych Poradni może być w szczególności wydanie opinii, objęcie dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli bezpośrednią pomocą psychologiczno- pedagogiczną, wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą ich rodzicami.
 

Przyjęty zakres działań i uprawnień Poradni zgodny jest z Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
 
 
 
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem